Seguretat i Respecte a les persones i entorn

Seguretat i Respecte a les persones i entorn

La seguretat i el respecte són els valors més importants dels Legends. Cal tenir sempre una conducta segura, respectuosa, adequada i prudent.

El circuit i algunes zones passen per carrers, parcs i creuen alguna carretera. Hem de ser molt prudents i conduir pensant en tot moment en la seguretat, s’ha de respectar sempre la senyalització, els vehicles i els vianants. En les cruïlles cal extremar sempre la precaució i si creuem una carretera hem de baixar de la bicicleta, buscar el passat senyalat, mirar sempre als dos costats i si està clar que no hi ha vehicles a la vista creuem caminant amb la bicicleta i no ens aturem fins arribar a l’altre costat. Més a sota us posem un video gravat especialment a l’efecte. No complir amb els consells i tenir conducta que generi perill o sigui inapropiada pot suposar la desqüalificació o penalització.

El trial passarà per camins i llocs alguns dels quals són particulars i privats i cedits expressament només pel dia dels Legends pels pilots als quals no estarà permès accedir altres dies. Les futures edicions de la prova depèn de que respectem la convivència i activitat de tothom.

Us demanem màxima cura i precaució, i que protegiu i cuideu de l’entorn tal com si fos casa vostra. Els nostres camins, els nostres camps, els nostres boscos, els nostres rius i tot el nostre entorn son el nostre tresor més gran. Tot el que fem ha de ser per millorar-lo tingueu-ho sempre en compte, ens farà a tots millors.

No està permès seguir el circuit en moto, si voleu portar seguidors ho han de fer en bicicleta o caminant.

Qualsevol conducta irrespectuosa, irresponsable o inapropiada amb l’entorn i o les persones i béns públics i privats suposarà la desqualificació.

Moltes gràcies Legends per tenir una conducta Legends!


Consells de Seguretat, com creuar una carrer. Busquem el pas de vianants:

Més consells de Seguretat, com creuar la carretera. Busquem el pas de vianants:

Senyalització creuaments

%d bloggers like this: